Tel Academy tuyển dụng vị trí giảng viên:
1. Yêu cầu: 
   - Chứng chỉ giảng dạy còn hạn hoặc có kinh nghiệm giảng dạy trên 2 năm
   - Chứng chỉ Ielts đạt từ 7.5
2. Quyền lợi: 
   - Hưởng các chính sách giành cho giảng viên của Tel Academy
   - Thu nhập và chi tiết cv lh: tuyendungtelacademyvn@gmail.com hoặc hotline 0344231439

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG VÀ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ MIỄN PHÍ